Kazan OSGB Whatsapp 0553 279 97 56

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Mobil sağlık taramalarında Sağlık Bakanlığı ruhsat zorunluluğu

Sağlık Bakanlığının 54567092 sayılı 29.04.2016 tarihli “Gezici İSG Hizmetleri” konulu genelgesiyle Mobil Sağlık Taramaları yasal zemine oturtulmuştur. Bu genelgeye göre Sağlık Bakanlığınca onaylanmış iki gezici araç ile yine aynı bakanlıkça yetkilendirilmiş ilgili personeller işyerlerine giderek bu görevi yerine getirmektedirler.

· 1. Araç: Akciğer film çekimi için dizayn edilmiş ve ruhsatlandırılmıştır.
· 2. Araç: Uluslararası standartlara göre hazırlanmış odiometri kabini ve odiometre, solunum fonksiyon testi, EKG, göz taraması, kan alınması ve tüm numune alım işlemleri için düzenlenmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği, iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir zorunluluktur.
Periyodik sağlık muayeneleri;

Gıda üretimi yapan işletmelerde 6 ayda bir,
Çok tehlikeli işletmelerde yılda bir,
Tehlikeli işletmelerde 3 yılda bir,
Az tehlikeli işletmelerde 5 yılda bir yapılmalıdır.

Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır